Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”, θα κλείσει το δεύτερο κομμάτι του μόλου από την Δευτέρα 16/10/2023 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το έργο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΗ ΑΕ