Το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ́ “ΠΡΩΤΕΥΣ ” την 19-10-2020 θα εκτελεστεί τροποποιημένο ως ακολούθως: από Γλώσσα 06.45 – Σκιάθο 07.15/07.30 – Βόλο
10.15.

Επιπρόσθετα, το ανωτέρω πλοίο μετά το πέρας του δρομολογίου του, διακόπτει τους πλόες του στην γραμμή Βόλου – Β. Σποράδων .