Απαιτούμε να δοθούν στην δημοσιότητα όλα τα πρόστιμα των Ναυτιλιακών εταιριών για παραβάσεις Ναυτεργατικών δικαιωμάτων