Κάθε τρείς μήνες πραγματοποιείται έρευνα από τις οργανώσεις και φορείς ΜΚΟ Mission to Seafarers με τη συνεργασία των Standard Club και Idwal [1]  με ένα ερωτηματολόγιο που έχει αναφορά σε 10 σημεία σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης (ευτυχίας) των Ναυτεργατών που συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας στα καράβια.

Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που μπορεί να διατυπώσει κανείς για την αξιοπιστία αυτών των ερευνών (σχετικά με την ελεύθερη βούληση και ανεμπόδιστη συμμετοχή, την έκταση και τον αριθμό των συμμετεχόντων, την αντιπροσωπευτικότητα των πλοίων που εργάζονται και πολλά ακόμη….) ενδεικτικά τα επικαιροποιημένα στοιχεία δείχνουν μια επιδείνωση στα παρακάτω προβλήματα.

1) Υποχώρησε ποσοστιαία ο δείκτης που αφορά τις οικονομικές απολαβές (αποδοχές) και έτσι αναδεικνύεται ότι οι μισθοί τους δεν συνάδουν πλέον με τα αυξημένα καθήκοντα που αφορούν τις απαιτήσεις λόγω της βαριάς εργασίας και των νέων κανονισμών που έχουν «φορτωθεί» στις πλάτες τους.

2) Ανάλογη πτώση σημειώθηκε στον τομέα της διατροφής τους, αφού τα φρέσκα τρόφιμα που εφοδιάζουν οι εταιρίες στα πλοία εξαντλούνται πολύ γρήγορα…

3) Μείωση επίσης καταγράφεται στον τομέα της προστασίας της υγείας και της παροχής υπηρεσιών φαρμάκων και νοσηλείας.

4) Συνεχίζονται και αυξάνονται σταθερά τα παράπονα που αφορούν την δαπάνη για τη χρήση διαδικτύου και την κακή ποιότητα του.

5) Τέλος έντονες είναι οι παρατηρήσεις των ασιατών Ναυτεργατών που αναγκάζονται να προσαρμόζονται με τις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων και το αντίστροφο.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

 

[1] Οι τρεις φορείς που διενεργούν τις σχετικές έρευνες (ΜΚΟ Mission to Seafarers, Standard Club, Idwal) συνδέονται είτε με κυβερνήσεις (Μ. Βρετανία) είτε με ιδιωτικούς φορείς επιθεωρήσεων αλλά και ναυτασφαλιστικών επιχειρήσεων!

Σημειώνεται επίσης ότι η ΜΚΟ δεν έχει παράρτημα στην Ελλάδα ενώ διατηρεί γραφεία στην Κύπρο….