Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και συμπαράταξη της στην 48ωρη πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών της Ναυτικής Εκπαίδευσης που κηρύχθηκε για τις 2-3 Φεβρουαρίου 2023 μετά από την απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης ΠΕΕΔΝΕ.

Η διατήρηση και αναβάθμιση του Δημόσιου Χαρακτήρα και της Δωρεάν Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης με άμεση και πρώτη κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου προσωπικού αποτελεί και για την Ομοσπονδία μας, μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και να εκλείψουν τα σχετικά προβλήματα και να αποφεύγεται η προσφυγή στην ιδιωτική εκπαίδευση και μάλιστα με διαφοροποίηση των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τις ιδιωτικές σχολές της ημεδαπής και αλλοδαπής με τα αντίστοιχα ελληνικά, με ταυτόχρονη κατάργηση του καθεστώτος, της πιστοποίησης διπλωμάτων, από ιδιωτικά γραφεία.

 

Εμμ. Τσικαλάκης
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ