Μετά από χθεσινή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρώθηκαν και ήδη απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, οι υπογραφείσες Συλλογικές Συμβάσεις αμοιβών και όρων εργασίας των πληρωμάτων των Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών πλοίων 2023-2024, των πληρωμάτων των Μεσογειακών και Τουριστικών πλοίων 2023-2024 καθώς και των πληρωμάτων των Πορθμείων Εσωτερικού 2023-2024, με τις οποίες, ως γνωστόν, χορηγείται αύξηση κατά 6% κατά το πρώτο έτος (ήτοι από 1/1/2023-31/12/2023) και αύξηση κατά 5% κατά το δεύτερο έτος (ήτοι από 1/1/2024-31/12/2024), καθώς και στα προβλεπόμενα πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά.

 

Για την Π.Ν.Ο. 

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμ. Τσικαλάκης