Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, σε  μια  πρώτη  αποτίμηση  της 48ωρης  προειδοποιητικής απεργίας  της 8/9  Φεβρουαρίου  2023 με  σκοπό και  στόχο  αφενός  μεν την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας  και αφετέρου την επίλυση των  οξυμένων προβλημάτων σχετικά  με  τις    οργανικές συνθέσεις   και   προστασία  των ανέργων ναυτικών, εκφράζει  την  πλήρη  ικανοποίηση  της  για  την  επιτυχία της  απεργιακής  αυτής  κινητοποίησης,

Ταυτόχρονα  θεωρεί πρώτη  και  κύρια υποχρέωσή  της  να  ευχαριστήσει τα  πληρώματα  των  πλοίων  και  όλους  τους  Ναυτεργάτες, οι  οποίοι καθολικά, μαζικά, αγωνιστικά και  δυναμικά ύψωσαν  το  ανάστημα  τους,  συσπειρωμένοι γύρω  από την  Διοίκηση  της Ομοσπονδίας μας  για  την επιτυχία  της  απεργιακής μας  κινητοποίησης και επιβεβαίωσαν περίτρανα με τη στάση τους ότι δεν περνάνε οι όποιες μεθοδεύσεις και απειλές  από όπου και αν προέρχονται.

Η Ομοσπονδία μας  έχει  την βεβαιότητα ότι  η  εργοδοτική πλευρά  και  η πολιτεία   έχουν   λάβει  τα  μηνύματα της  προειδοποιητικής   απεργίας  μας και  ότι  θα  αναλάβουν  το  μερίδιο  της  ευθύνης που τους  αναλογεί για την αντιμετώπιση και  επίλυση  των οξυμένων προβλημάτων των Ναυτεργατών.

 Τα  θέματα  της  ανανέωσης  των  ΣΣΕ  σε  όλες τις  κατηγορίες  πλοίων, οι  μειωμένες  οργανικές  συνθέσεις και η προστασία των ανέργων ναυτικών είναι, και  παραμένουν,   στην  πρώτη  γραμμή και  απαιτούν  άμεσες  λύσεις.

 ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με  τους  εκπροσώπους  των  Εργοδοτικών Οργανώσεων και αναμένουμε ξεκάθαρες λύσεις και τοποθετήσεις και από τον κ. Υπουργό,  ούτως ώστε, αφού εκτιμηθούν από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, να καθορισθεί η περαιτέρω πορεία μας. 

Η 48ωρη  απεργία  μας ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ και   σηματοδοτεί  την έναρξη νέων αγώνων. Από την ίδια την  εργοδοτική πλευρά  και από τον κ. Υπουργό την εξαρτάται η επανέναρξη και η διάρκειά τους.

Τα προβλήματα είναι κατεπείγοντα και ζητούν άμεσες προσεγγίσεις και ουσιαστικές λύσεις.

Τέλος η Ομοσπονδία μας καλεί τους Ναυτεργάτες, όπου  και αν ευρίσκονται,  εν ενεργεία  και συνταξιούχους, να  παραμείνουν συσπειρωμένοι  και σε διαρκή ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα  της  Ομοσπονδίας  μας  για νέους αγώνες.

Μέχρι τότε  οργανωνόμαστε  και  προετοιμαζόμαστε  για  την   ακόμη  μεγαλύτερη  επιτυχία  του  αγώνα μας. 

 

Για  την  ΠΝΟ,

Εμμανουήλ Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ