Την Δευτέρα 07 Αυγούστου 2023 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι πίνακες των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr) και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Συνολικά υποβλήθηκαν από υποψήφιους/υποψήφιες για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 2.778 αιτήσεις υποψηφίων (2.312 άνδρες και 466 γυναίκες), εκ των οποίων απορρίφθηκε η μία (01) λόγω υγειονομικής ακαταλληλότητας του υποψηφίου για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. Αντίστοιχα, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 υπεβλήθησαν 2.573 αιτήσεις υποψηφίων (2.136 άνδρες και 437 γυναίκες). Ως εκ τούτου, κατά το επικείμενο ακαδημαϊκό έτος υπήρξε αύξηση των υποβληθέντων αιτήσεων κατά 7,97%.

Επί των 2.777 εναπομεινάντων αιτήσεων υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 καταγράφονται τα ακόλουθα:

  • αύξηση 8,34% των υποψηφίων από Γενικά Λύκεια
  • αύξηση 14,64% των υποψηφίων από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Αναφορικά με τις προκηρυχθείσες θέσεις σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, καταγράφονται τα ακόλουθα:

  • Από τις συνολικά 561 προκηρυχθείσες θέσεις Πλοιάρχων για υποψηφίους συμμετέχοντες από ΓΕ.Λ. καλύφθηκαν 483 θέσεις, ενώ έμειναν κενές 78 θέσεις (ποσοστό κενών 13,90%, αντί του ποσοστού 22,76% του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023).
  • Από τις συνολικά 555 προκηρυχθείσες θέσεις Μηχανικών για υποψηφίους συμμετέχοντες από ΓΕ.Λ. καλύφθηκαν 143 θέσεις, ενώ έμειναν κενές 412 θέσεις (ποσοστό κενών 74,23%, αντί του ποσοστού 70,67% του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023).
  • Από τις συνολικά 299 προκηρυχθείσες θέσεις Πλοιάρχων για υποψηφίους συμμετέχοντες από ΕΠΑ.Λ. καλύφθηκαν 297 θέσεις, ενώ έμειναν κενές 02 θέσεις (ποσοστό κενών 0,67%, αντί του ποσοστού 2,78% του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023).
  • Από τις συνολικά 301 προκηρυχθείσες θέσεις Μηχανικών για υποψηφίους συμμετέχοντες από ΕΠΑ.Λ. καλύφθηκαν 299 θέσεις, ενώ έμειναν κενές 02 θέσεις (ποσοστό κενών 0,66%, αντί του ποσοστού 3,03% του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ φέτος, αριθμούν τους 1.222, ήτοι 3,6% περισσότεροι από πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των διατάξεων των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.Πρ.: 2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024” (Β’ 1444), και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη κενών θέσεων υποψηφίων προερχομένων από ΓΕ.Λ., μέρος των εν λόγω κενών θέσεων θα συμπληρωθούν από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης Κατηγορίας προερχομένων από ΕΠΑ.Λ., όπως αυτοί διαβιβάσθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Τέλος, σημειώνεται πως σύμφωνα με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) οι βάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ του 2023 ήταν σταθερές σε σχέση με το 2022, ενώ στους μαθητές των ΕΠΑΛ σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 6%.