Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” :Σας γνωρίζουμε ότι λόγω δεξαμενισμού του πλοίου μας, τα δρομολόγια του μέχρι Κυριακή 16/06/2024 θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.