Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” :Σας γνωρίζουμε ότι λόγω δεξαμενισμού του πλοίου μας, τα δρομολόγια του πλοίου Τρίτης 04/06/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ και Πέμπτης 06/06/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.