Παρέμβαση με υπόμνημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε ο όμιλος Grimaldi στην υπόθεση εξαγοράς της ΑΝΕΚ από τον όμιλο Attica Group.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος Grimaldi, η μητρική εταιρεία των Μινωικών Γραμμών, κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το οποίο κάνει γνωστό ότι δεσμεύεται ανεπιφύλακτα ότι, σε περίπτωση εξόδου πλοίων της ΑNΕΚ από τις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής λόγω μη πραγματοποίησης της συγκέντρωσης δια απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την ATTICA, θα δρομολογήσει πλοία κατάλληλης δυναμικότητας σε κάθε μια από τις γραμμές στην Κρήτη (πλοία της Minoan Lines) και στην Αδριατική (πλοία της Grimaldi Euromed). Σκοπός είναι να συνεχισθεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των δρομολογίων, να μην υπάρξει διατάραξη των συγκοινωνιών και να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατηγού κοινού.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Minoan Lines έχει ενημερώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι είναι διατεθειμένη να διαπραγματευθεί την αγορά του πλοίου ΕΛΥΡΟΣ και να απορροφήσει το πλήρωμα του, σε περίπτωση που η ΑΝΕΚ επιθυμεί να το πουλήσει ή βρεθεί στην ανάγκη να το αποσύρει από τη γραμμή στην οποία δραστηριοποιείται.

Λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυτικών και της δυσκολίας στελέχωσης των πλοίων, η Minoan Lines και ο Όμιλος Grimaldi μπορούν να απορροφήσουν ναυτικούς, που τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας λόγω απόσυρσης των πλοίων της ΑΝΕΚ από τις γραμμές στις οποίες η τελευταία δραστηριοποιείται.