Κυριακή, Φεβρουάριος 24, 2019
"Πλοία ανοιχτού τύπου"