Πέμπτη, Δεκέμβριος 13, 2018
"Πλοία ανοιχτού τύπου"