Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε για τα σημερινά δρομολόγια 06/09/2021 των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ & ΤΑΛΩΣ ως κάτωθι πίνακες: