Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε τις νέες ώρες αναχωρήσεων των δρομολογίων του Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» Δευτέρας 08/05/2023 και Τετάρτης 10/05/2023 ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο αύριο Τρίτη 09/05/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 16:00 προς ΚΕΑ – ΑΝΔΡΟ ως κάτωθι πίνακας :