Τα δρομολόγια του ΑΧΙΛΛΕΥΣ στη γραμμή Κύμη-Σκύρος, το χρονικό διάστημα 24/2-27/2 θα εκτελεστούν ως εξής :

Την Κυριακή 26/2 δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.