Τα δρομολόγια του πλοίου θα διαμορφωθούν με βάση τον παρακάτω πίνακα, και εν συνεχεία ως εγκεκριμένα.