ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13/4: Αναχώρηση από το λιμάνι της Ρόδου στις 16:00, για Κω (18:45-19:15), Κάλυμνο (20:00-20:20), Λέρο (21:15:21:35), Πάτμο (22:30-22:45), Σύρο (02:15 επομένης-02:35), Πειραιά 06:10

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/4: Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 09:00, για Σύρο (12:40-12:55),  Μύκονο (13:45-14:15), Σύρο (15:00-15:30), Πειραιά 19:15

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/4: Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 23:00, για Σύρο (02:25 επομένης-02:45), Πάτμο (06:40-07:00), Λέρο (08:05-08:25), Κάλυμνο (09:25-09:45), Κω (10:30-11:00), Ρόδο 14:00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 17/4: Αναχώρηση από το λιμάνι της Ρόδου στις 07:00, για Κω (09:45-10:15) , Κάλυμνο (11:00-11:20), Λέρο (12:10-12:30), Πάτμο (13:20-13:40), Σύρο (17:20-17:35), Πειραιά 21:05

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 17/4: Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 23:30, για Σύρο (02:50 επομένης-03:05), Πάτμο (06:25-06:40), Λέρο (07:35-07:50), Κω (09:15-09:45), Ρόδο 12:15