Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 01/01/2023 έως 05/02/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: