Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” :Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια του πλοίου μας από Δευτέρα 10/06/2024 έως Κυριακή 14/07/2024 ως κάτωθι πίνακας: