Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο την Πέμπτη 10/08/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 18:00 προς ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ – ΣΚΙΑΘΟ ως κάτωθι πίνακας :