Σας γνωρίζουμε ότι λόγω καθυστερημένου κατάπλου στον ΠΕΙΡΑΙΑ του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ», το σημερινό  δρομολόγιo για ΜΥΚΟΝΟ – ΕΥΔΗΛΟ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ θα εκτελεστεί από το ΛΑΥΡΙΟ από το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ».