Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο την Παρασκευή 28/07/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 18:00 προς ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ – ΣΚΟΠΕΛΟ – ΣΚΙΑΘΟ ως κάτωθι πίνακας :