Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο σήμερα Τρίτη 30/05/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 20:00 προς ΜΕΣΤΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ως κάτωθι πίνακας :