Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο την Παρασκευή 04/08/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 20:00 προς ΣΙΦΝΟ – ΜΗΛΟ ως κάτωθι πίνακας :