Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο σήμερα Πέμπτη 08/06/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 17:00 προς ΒΑΘΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ως κάτωθι πίνακας :