Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 10/01/2024  έως 14/01/2024 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

ellini