Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από Τρίτη 02/07/2024 έως Παρασκευή 05/07/2024 ως κάτωθι πίνακας:

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω πλοίο από Παρασκευή 28/06/2024 έως Δευτέρα 01/07/2024 θα παραμείνει στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ.