Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από Δευτέρα 24/06/2024 έως Παρασκευή 28/06/2024 ως κάτωθι πίνακας: