Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” :Λόγω απεργίας των τελωνιακών υπαλλήλων και προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων-καυσίμων, σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια του πλοίου μας  από αύριο Τετάρτη 03/04/2024 έως Κυριακή 07/04/2024 ως κάτωθι πίνακας: