Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από Τρίτη 09/07/2024 έως Δευτέρα 30/09/2024 ως κάτωθι πίνακας:

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω πλοίο από Σάββατο 06/07/2024 έως και  Δευτέρα 08/07/2024 θα παραμείνει στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ.