Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο την Παρασκευή 28/04/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 16:00 προς ΚΕΑ ως κάτωθι πίνακας :