Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο την Παρασκευή 30/06/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 20:00 προς ΚΕΑ – ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας :