Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, το δρομολόγιο της Παρασκευής 06/10/2023 θα εκτελεστεί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΤΗΝΟ ( αντί ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ- -ΜΥΚΟΝΟ ) ως κάτωθι πίνακας: