Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 14/08/2023 έως 20/08/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 15/08/2023 έως 20/08/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :