Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 24/07/2023 έως 01/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

 

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 25/07/2023 έως 01/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

 

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 24/07/2023 έως 01/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: