Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 02/10/2023 έως 15/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 03/10/2023 έως 17/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 02/10/2023 έως 15/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: