Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 31/03/2021 έως 25/04/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»: Τα δρομολόγια του πλοίου από 02/04/2021 έως 25/04/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: