Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 01/05/2023 έως 28/05/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

 

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 01/05/2023 έως 28/05/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: