Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 12/06/2023 έως 25/06/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 12/06/2023 έως 25/06/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: