Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” :

α) Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ – Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» από ΗΡΑΚΛΕΙΟ θα αναχωρήσει στις 19:00 (αντί της εγκεκριμένης 17:00) και το σημερινό δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :

β) Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας γνωρίζουμε ότι το αυριανό δρομολόγιο Μ. Τετάρτης 12/04/2023 του πλοίου μας Φ/Γ – Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ», θα εκτελεστεί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 προς ΧΑΝΙΑ ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας γνωρίζουμε ότι το αυριανό δρομολόγιο Μ. Τετάρτης 12/04/2023 του πλοίου μας Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ», θα εκτελεστεί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 21:00 (αντί στις 17:00) προς ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο αύριο Μ. Τετάρτη 12/04/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 17:00 προς ΘΗΡΑ και επιστροφή ως κάτωθι πίνακας :