Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ – Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ», Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» και Φ/Γ – Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ» από Τετάρτη 19/04/2023 έως και Κυριακή 23/04/2023 ως κάτωθι:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”

Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ”