Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσει το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ» από αύριο Τετάρτη 01/03/2023 έως Κυριακή 05/03/2023 (άφιξη στο ΛΑΥΡΙΟ) ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 27/02/2023 έως 02/04/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: