Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο σήμερα Πέμπτη 04/05/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 17:00 προς ΘΗΡΑ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ – ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Το σημερινό δρομολόγιο του πλοίου Φ/Γ- Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» Πέμπτης 04/05/2023 θα εκτελεστεί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 21:00 (αντί 17:00) προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΝΑΞΟ – ΠΑΡΟ ως κάτωθι πίνακας :