Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 15/05/2023 έως 11/06/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 15/05/2023 έως 11/06/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο τη Δευτέρα 22/05/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 20:00 προς ΚΕΑ – ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας :