Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε για τα σημερινά δρομολόγια 02/08/2021 των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ & ΙΩΣΗΦ Κ ως κάτωθι πίνακες:

π