Σας γνωρίζουμε τα σημερινά δρομολογία Δευτέρας 20/02/2023 που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» και Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ» ως κάτωθι :

Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»

Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»