Το πηδάλιο είναι το κινητό μέρος του πλοίου που βρίσκεται στην πρύμνη και μας επιτρέπει να κρατάμε και να ελέγχουμε την πορεία μας στο οριζόντιο επίπεδο, να διευθύνουμε, να στρίβουμε και να μανουβράρουμε.

Υπάρχουν πολλά είδη πηδαλίου αλλά στο παρακάτω video εξετάζουμε 4 από αυτά που είναι το Flat Rudder, το Aerofoil Rudder, το Schilling Rudder και το Flap (Becker) Rudder.