Εγκρίνεται: α)η ακινησία του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ Ν.Π. 11045, την 11/07/2019 και
β) η αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ Ν.Π. 11045 από το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΑΝΔΡΟΣ
ΤΖΕΤ σημαίας Κύπρου (ΙΜΟ: 9150987) και εκτέλεση δρομολογίου στη γραμμή ΝΑΞΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟΑΝΔΡΟ και επιστροφή, την 11/07/2019 και 12/07/2019, άνευ καταβολής μισθώματος