Μεγάλη απόσταση ακούμε ότι χωρίζει τη διοίκηση της εταιρείας από τους βασικούς πιστωτές της (τράπεζες και Cross Ocean), ως προς το μέγεθος του ταμειακού της προβλήματος, το οποίο εντάθηκε, λόγω πανδημίας.

Η διοίκηση της εταιρείας ακούγεται ότι ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση άνω των 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι πιστωτές δείχνουν διατεθειμένοι να δώσουν, υπό προϋποθέσεις, ποσό πέριξ των 5 εκατ. ευρώ.

Από τον πρόσφατο έλεγχο της Alix Partners τι κενό ρευστότητας προκύπτει;

Υ.Γ.: Αφού έχασε στο Διαιτητικό Δικαστήριο την υπόθεση διεκδίκησης ποσού ως 47 εκατ. από τις Μινωικές, η ΑΝΕΚ καλείται να καταβάλει δικαστικά έξοδα 2 εκατ. ευρώ.