18/02/18 : ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
19/02/18 : ΜΥΤΙΛΗΝΗ 13:00-ΧΙΟΣ 15:40/16:10-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:25
20/02/18 : ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08:00-ΧΙΟΣ 15:30/16:00-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 18:40/20:30-ΧΙΟΣ 23:15/23:45-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15